Informace o společnosti

Profil společnosti


logo

Společnost Civilní Bezpečnostní Služba - CBS C. WIEDMEIER Černý Šerif spol s r.o. byla založena v roce 1992, je registrována v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze jako společnost s ručením omezeným a označení "Černý Šerif" je ochrannou známkou firmy.

Společnost CBS je bezpečnostní službou postavenou na profesionální bázi. Ve své činnosti vychází ze zkušeností a opírá se o mnohaletou praxi ZSD INTERNATIONAL v Mnichově.

Naše společnost je řádným členem Hospodářské komory ČR, Komory podniku komerční bezpečnosti České Republiky a Asociace soukromých bezpečnostních služeb České Republiky.

Dále má naše společnost potvrzení Národního bezpečnostního úřadu dle §62 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb a jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001Centrální dispečink CBS


Centrální dispečink CBS s nepřetržitou služnou je umístěn v sídle společnosti, Pod Višňovkou 22, Praha 4 - Krč. Veškeré poznatky nebo případné požadavky zákazníka jsou vyhodnocovány dispečerem ve službě. Každý z dispečerů je dokonale seznámen s každým střeženým objektem, což mu umožňuje operativně řešit zadané úkoly a případné mimořádné události. Pro dokonalou souhru se zákazníkem je vypracován podrobný popis každodenního hlášení o závadách nebo případných mimořádných událostech. Hlášení je podáváno elektronickou poštou nebo faxem. Dále má dispečink k dispozici 4 samostatné telefonní linky a mobilní telefony. V sídle společnosti je také jedna ze tří základen "Zásahové jednotky".


Vlastní rádiová síť


Společnost CBS je vlastníkem rádiové sítě. Pro bezproblémový provoz rádiové sítě na území hlavního města Prahy byla vybrána společnost s dlouholetou světovou tradicí MOTOROLA. Ta naší společnosti poskytuje celkový servis radiostanic, technickou dokumentaci a provoz převaděče. Základnová stanice je umístěna v dispečinku CBS, každé služební vozidlo je vybaveno vozidlovou stanicí MOTOROLA GM 300. Pro výkon služby na stanovištích jsou určeny přenosné radiostanice MOTOROLA GP 300. Každý z pracovníků je podle zákona proškolen a přezkoušen z Radiotelekomunikačních předpisů a nařízení. Proškolení provádí hlavní radiooperatér společnosti CBS. Číslo vydaného povolení od ministerstva dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad č. 00017731/TI.